Automatisch goedkeuren van boekingsvoorstellen
new
Automatisering
We hebben het mogelijk gemaakt om op basis van voorwaarden automatiseringsregels aan te maken voor het automatisch goedkeuren van boekingsvoorstellen. Met het voltooien van deze stap is het mogelijk om het proces van inkomende factuur tot aan boeking in het boekhoudpakket automatisch te laten verlopen.
Voor deze functie is de aanvullende module Automatisering vereist.
image
Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie over het instellen hiervan.
Raadpleeg voor het automatiseren van het uploaden, verplaatsen naar de juiste administratie en het inlezen van documenten dit artikel.
Archief verbeteringen in zoeken, filteren en weergave
improved
Archief
Op verzoek van verschillende gebruikers hebben we meerdere verbeteringen doorgevoerd in het archief.
Nieuwe filter mogelijkheden
We hebben uitgebreide filter mogelijkheden toegevoegd voor de volgende velden:
 • Boekstuknummer
 • Aantal opmerkingen*
 • Bedrag (incl. btw)
 • Relatie
 • Factuurnummer
 • Datum
 • Autorisatiestatus*
 • Autorisatie datum en tijd*
 • Omschrijving*
 • Laatst gewijzigd*
* = nieuw veld
image
Nieuwe velden
We hebben de volgende velden toegevoegd:
 • Aantal opmerkingen
 • Autorisatiestatus
 • Autorisatie status datum en tijd
 • Exporteerstatus
 • Omschrijving
Nieuwe weergave opties
We hebben de volgende voorgedefinieerde weergaven toegevoegd:
 • Standaard weergave
 • Recent geautoriseerd: toont recent geautoriseerde boekingen, gesorteerd op autorisatiedatum
 • Recent afgekeurd: toont recent afgekeurde boekingen, gesorteerd op autorisatiedatum
 • Autorisatie in behandeling: toont de boekingen die nog geautoriseerd moeten worden
image
Daarnaast is een Veldkiezer toegevoegd, waarmee je zelf de gewenste kolommen zichtbaar kan maken.
Navigeren tussen boekingen
Vanaf nu is het ook vanuit het archief mogelijk om in het Boeking details te navigeren tussen boekingen.
Module Automatisering
new
Automatisering
De module Automatisering maakt het mogelijk om de verwerking van facturen en bonnen in Zenvoices verder te automatiseren.
 1. Automatisch inlezen van binnenkomende documenten op basis van regels (per administratie).
 2. Automatisch verwijderen van binnenkomende documenten op basis van regels (per administratie)
 3. Automatisch verplaatsen van binnenkomende documenten naar administraties op basis van regels (per administratie).
Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie
Persoonlijke autorisatie historie weergeven
new
Autorisatie
Het is mogelijk geworden om autorisatie gebruikers in het archief alleen toegang te geven tot hun persoonlijke autorisatie historie.
 • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Archief / Autorisatie archief raadplegen’ en ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’.
 • Het gebruikersrecht ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’ is toegekend aan alle gebruikers die al toegang hadden tot het archief.
Verbeterde integratie met AFAS
new
improved
AFAS
 • We hebben uitgebreide ondersteuning voor verbijzondering (kostenplaatsen) toegevoegd. Bekijk uitleg in het helpcentrum.
 • In Belgische administraties wordt vanaf nu een expliciete heen-en-weer boeking gemaakt bij verlegging van btw.
Verbeterde factuurherkenning
improved
Scan & herken
 • Zelflerende herkenning over alle administraties
 • Herkenning van btw-basisbedragen
 • Verbeterde herkenning van buitenlandse facturen
 • Herkenning van bedragen met spaties (bijvoorbeeld € 1 000,00)
 • Diverse verbeteringen in de (zelflerende) herkenning van factuurnummers, factuurdatums en (btw-)bedragen
Zie ook voor uitleg over de werking van de zelflerende het artikel in het helpcentrum.
Boekingsvoorstellen opslaan als concepten
new
Vanuit ‘Niet compleet’ en ‘Te controleren’ kun je een boekingsvoorstel nu op slaan als concept. Hierdoor kunnen niet volledige boekingsvoorstellen opgeslagen worden om op een later moment afgerond te worden.
 • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Boekingen / Concepten’, ‘Pagina’s / Boekingen / Niet compleet’ en ‘Pagina’s / Boekingen / Te controleren’. Deze rechten zijn toegekend aan alle gebruikers met toegang tot ‘Pagina’s / Boekingen’.
 • Bij ‘Boeking wijzigen’ is de knop ‘Opslaan & volgende’ vervangen door de knop ‘Opslaan & goedkeuren’. Als er een volgende boeking beschikbaar is, dan wordt deze automatisch geopend.
Automatische IBAN controle
new
We hebben een automatische IBAN controle toegevoegd. Het IBAN van een ingelezen factuur wordt hiermee gecontroleerd met het IBAN van de bijbehorende relatie. Als de IBAN’s niet overeenkomen, dan wordt een waarschuwing weergegeven. Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie.
Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie.
Kamer van Koophandel zoekfunctie uitgebreid
improved
We hebben het mogelijk gemaakt om naast handelsnaam te zoeken op dossiernummer, straat en postcode en we hebben de layout van het zoekvenster verbeterd.
Projectboekingen in AFAS
new
AFAS
Projectboekingen in AFAS nu mogelijk. Bekijk de informatie in het helpcentrum.
Load More