Transitorische boekingen op regelniveau voor AFAS
improved
new
AFAS
Het is mogelijk om boekingen op regelniveau transitorisch te verwerken.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie
Intrastat registratie
new
Intrastat registratie op regelniveau wordt voor Octopus en Belgische Exact Online administratie ondersteund.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.
Koppeling met Octopus (globale beschikbaarheid)
new
De koppeling met Octopus is nu beschikbaar voor alle gebruikers.
Raadpleeg dit artikel voor de aandachtpunten bij het koppelen.
Relatie instelling voor Amerikaanse/Engelse datum herkenning
new
Op relatieniveau is de datum herkenning voorkeur in te geven. Op deze manier kan per relatie ingegeven worden of het een Amerikaanse of Engelse relatie betreft zodat de datum op de juiste wijze voorgesteld wordt.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de herkende gegevens.
Document management (bèta)
new
De module Document management is als bèta beschikbaar gemaakt. Met deze module kunnen documenten zonder financiële boeking in het archief opgeslagen worden. Documenten zijn eenvoudig te raadplegen, te filteren, te doorzoeken, te downloaden en kunnen automatisch in de juiste categorieën geplaatst worden.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.
Let op:
deze functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar als bèta. Wil je deze functionaliteit uitproberen? Neem dan contact met ons op.
Wijzigingen in bestaande functionaliteit
Onderstaande bestaande functionaliteit is gewijzigd:
  • De layout van de archief pagina is gewijzigd.
  • Bij Uploaden & inlezen is de kolom 'Dagboek' gewijzigd naar 'Bestemming' en de actie 'Dagboek toewijzen' is gewijzigd naar 'Bestemming toewijzen'.
  • 'Dagboek toewijs regels' zijn gewijzigd naar 'Bestemming toewijs regels'.
  • De gebruikersrechten Pagina's / Archief zijn verplaatst naar Pagina's / Archief / Boekingen.
  • Het gebruikersrecht Pagina's / Uploaden & inlezen / Dagboek toewijzen is gewijzigd naar Pagina's / Uploaden & inlezen / Bestemming toewijzen.
Embedded PDF's uitlezen uit UBL facturen
new
Wanneer PDF facturen als embedded zijn toegevoegd aan UBL facturen, worden deze nu ook in Zenvoices getoond.
Spam map toegevoegd
new
Bij Uploaden & inlezen is de map 'Spam' toegevoegd waarin spam e-mails te raadplegen zijn. Op het dashboard is hiervoor ook een kolom beschikbaar.
Raadpleeg dit artikel voor de aandachtspunten.
Koppeling met Octopus (bèta)
new
Voor een geselecteerd aantal gebruikers is de optie toegevoegd om te koppelen met Octopus.
Na de evaluatieperiode zal deze koppeling globaal beschikbaar worden gemaakt. Wil je nu alvast gebruik maken van deze koppeling? Neem dan contact met ons op via support@zenvoices.com
Tweestapsverificatie via Google Authenticator
new
Google Authenticator is als extra tweestapsverificatiemethode toegevoegd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie hoe dit te activeren is.
Uitsluiten toegang van medewerkers tot specifieke administraties
improved
Aan de rechteninstellingen per gebruiker is een instelling toegevoegd om toegang te verbieden tot geselecteerde administraties. Op deze manier is het instelbaar om toegang te verlenen tot alle administraties, maar bepaalde administraties uit te sluiten.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie
Load More