Changelog

Follow up on the latest improvements and updates.

RSS

We hebben een automatische btw-nummer controle toegevoegd. Het btw-nummer van een ingelezen factuur wordt hiermee gecontroleerd met het btw-nummer van de bijbehorende relatie. Als het btw-nummer niet overeenkomt, dan wordt een waarschuwing weergegeven.
image
Deze controle kan bij bestaande dagboeken en relaties in bulkactie ingeschakeld worden. Bij het toevoegen van nieuwe dagboeken en relaties wordt dit standaard ingeschakeld.
Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie.
Voor Exact Online Bouw administraties en voor administraties waar via Multi ERP uit een extern ERP pakket verplichtingen via API worden aangeleverd, is het mogelijk gemaakt om in de boekingsregel aan te geven of de verplichting afgehandeld dient te worden of niet.
image
De stamgegevens van de administratie kunnen gebruikt worden om automatisering toe te passen. Deze stamgegevens van de administratie zijn te raadplegen via Beheer/Omgeving/Administraties. Door deze toevoeging bij de automatisering condities kan de Bestemming toewijsregel op omgevingsniveau ingesteld worden voor Verkoopdagboek toewijzing.
image
Nadat documenten bij Uploaden & inlezen gesplitst zijn, zal onder andere de bestemming van elk individueel document bepaald worden op basis van automatiseringsregels. Op deze manier kunnen bulk documenten waarin verschillende soorten bestanden zijn aangeleverd, zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen en documenten waar Document management categorieën voor zijn ingesteld, automatisch de juiste bestemming toegewezen krijgen.
Vink 'Automatiseringsregels uitvoeren na splitsen' aan in het scherm nadat je op 'Splitsen & rangschikken' hebt geklikt om automatisering uit te voeren:
image
Bij diverse automatiseringsregels is het mogelijk gemaakt om automatiseringsregels
niet uit te voeren
voor relaties met een relatietag. Op deze manier zou bijvoorbeeld 'Uitvoeren voor alle relaties' aangevinkt kunnen worden met de toevoeging 'Behalve' en vervolgens een selectie van tags welke aan relaties gekoppeld zijn. Zo worden relaties met deze tag uitgesloten van deze automatiseringsregel.
image
Bedragen met achtervoegsel CR worden vanaf nu herkend als negatieve bedragen. Dit komt bijvoorbeeld voor op facturen van Hanos.
We hebben het mogelijk gemaakt om in boekingstemplates standaard waardes toe te laten wijzen voor de velden grootboekrekening en btw-code:
image
Door deze velden in te stellen op 'Standaardwaarde' wordt de standaard waarde volgens de stamgegevens voorgesteld. Bij het grootboekrekening veld is dit de grootboekrekening die ingesteld is bij relatie of de standaard grootboekrekening van het dagboek.

new

Scan & herken

Automatiseren

Relatieherkenning instellen per dagboek

Het is mogelijk geworden om per dagboek in te stellen hoe relatieherkenning uitgevoerd wordt. Je kan instellen op welke velden gematched wordt en in welke volgorde dit uitgevoerd wordt:
image
Hiermee is het mogelijk om af te wijken van de standaard relatieherkenning. Via het bulk wijzigen van administraties kunnen deze instellingen voor meerdere administraties gelijktijdig gewijzigd worden.
We hebben het mogelijk gemaakt om te automatiseren op basis van het aanlever e-mailadres van een document. Het veld 'Geadresseerde' is beschikbaar gemaakt bij alle automatiseringsregels en kan daarnaast geraadpleegd worden bij 'Uploaden & inlezen' via 'Document details':
image
image
Met deze nieuwe functionaliteit is het bijvoorbeeld mogelijk om afhankelijk van het aanlever e-mailadres een boekingswijze te activeren.
We hebben Single Sign On (SSO) beschikbaar gemaakt in alle abonnementsvormen. Voorheen was SSO alleen beschikbaar in het Compleet abonnement. Raadpleeg voor meer informatie het helpcentrum.
Load More