Koppeling met Exact Bouw7 (globale beschikbaarheid)
new
Bouw7
De koppeling met Exact bouw7 is nu beschikbaar voor alle gebruikers.
Uitsluiten van e-mailadressen/domeinen voor het @to-zenvoices.com spamfilter
new
Het is mogelijk geworden om e-mailadressen/domeinen uit te sluiten voor het spamfilter van het @to-zenvoices.com administratie e-mailadres. Via Beheer / Omgeving / Administratie / Administratie wijzigen kunnen uitsluitingen per administratie ingesteld worden.
Koppeling met SAP Business One (globale beschikbaarheid)
new
SAP Business One
We hebben het mogelijk gemaakt om te koppelen met SAP Business One. Voor deze koppeling is een installatie noodzakelijk. Neem contact op voor meer informatie.
Koppeling met Exact Bouw7 (bèta)
new
Bouw7
Voor een geselecteerd aantal gebruikers is de optie toegevoegd om te koppelen met Exact Bouw7.
Na de evaluatieperiode zal deze koppeling voor alle abonnementsvormen beschikbaar worden gemaakt. Voor het afletteren van verplichtingen is abonnement Pro of Compleet noodzakelijk. Wil je nu alvast gebruik maken van deze koppeling? Neem dan contact met ons op via support@zenvoices.com (ook als je niet gebruik maakt van bovenstaande abonnementsvormen).
Permanence (transitorische) boekingen ondersteuning voor verkoopfacturen in Boekhoudgemak
new
Onze software is uitgebreid, zodat ook voor verkoopfacturen permanence boekingen (oftewel transitorische boekingen) verwerkt kunnen worden in Zenvoices. Voor inkoopfacturen werd dit al ondersteund.
Afletteren van verplichtingen in AFAS
new
AFAS
In AFAS kan gebruik worden gemaakt van verplichtingen. Wanneer in AFAS bij een grootboekrekening is ingesteld dat een verplichting vereist is, dan is dit ook in Zenvoices een verplicht veld.
Raadpleeg voor meer informatie dit artikel.
Notificaties toegevoegd
new
Er kunnen notificaties gestuurd worden voor onderstaande wijzigingen in de portal:
  • Autorisatieschema aangemaakt/gewijzigd
  • Gebruiker aangemaakt/gewijzigd
  • Rol aangemaakt/gewijzigd
Op deze manier blijft de beheerder altijd 'in control' over de omgeving. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.
PEPPOL retourberichten versturen
new
We hebben het mogelijk gemaakt om PEPPOL retourberichten te versturen wanneer een PEPPOL factuur ontvangen, goedgekeurd en evt. afgekeurd is. In dit artikel uit ons helpcentrum lees je hier meer over.
Betalingskorting module
new
Scan & herken
Purchase to pay
Betalen
Op basis van een standaard ingesteld kortingspercentage in de stamgegevens van een crediteur of op basis van handmatige invoer kan betalingskorting automatisch toegepast worden. Deze functionaliteit is beschikbaar voor gebruikers met abonnement Basis, Pro en Compleet.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.
Transitorisch boeken voor AFAS
new
AFAS
Voor AFAS gebruikers vanaf Profit 18 wordt transitorisch boeken ondersteund.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.
Load More