Administratie instellingen voor het @to-zenvoices.com mailadres
new
improved
Deze instellingen zijn te raadplegen en te wijzigen via Beheer / Omgeving / Administraties. Klik vervolgens op 'Wijzigen' en 'Voorkeuren'.
- Toegestane afzenders
: afzenders die mogen e-mailen naar het @to-zenvoices.com adres. Indien dit niet ingesteld is (standaard), dan zijn alle e-mailadressen toegestaan. Dit heeft alleen betrekking op het @to-zenvoices.com adres en niet op e-mail kanalen.
- Toegestane documenttypes
: documenttypes die toegestaan zijn als bijlage van berichten die binnenkomen op het @to-zenvoices.com adres. Niet toegestane bijlages worden genegeerd. Indien dit niet ingesteld is (standaard), dan zijn alle documenten toegestaan. Dit heeft alleen betrekking op het @to-zenvoices.com adres en niet op e-mail kanalen. Als een e-mail alleen niet toegestane bijlagen bevat, dan wordt deze genegeerd.