Herkenning van Belgische gestructureerde mededeling en ISO-betalingskenmerk
new
Scan & herken
Automatiseren
UBL export
Deze velden worden herkend en zijn als {herkendebetalingsreferentie} variabel te gebruiken in Zenvoices Premium boekingen. In Zenvoices Lite is het veld Betalingsreferentie toegevoegd, welke automatisch gevuld wordt met een herkende betalingsreferentie.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over beschikbare variabelen.