Koppeling met Exact Bouw7 (bèta)
new
Bouw7
Voor een geselecteerd aantal gebruikers is de optie toegevoegd om te koppelen met Exact Bouw7.
Na de evaluatieperiode zal deze koppeling voor alle abonnementsvormen beschikbaar worden gemaakt. Voor het afletteren van verplichtingen is abonnement Pro of Compleet noodzakelijk. Wil je nu alvast gebruik maken van deze koppeling? Neem dan contact met ons op via support@zenvoices.com (ook als je niet gebruik maakt van bovenstaande abonnementsvormen).