Tag optimalisaties
new
  • Er zijn op administratie- en relatieniveau tag filters toegevoegd om eenvoudig te kunnen nagaan bij welke administraties en relaties tags zijn toegevoegd;
  • In het dashboard kunnen filters toegepast worden om administraties met administratie tags te groeperen;
  • Er zijn gebruikersrechten toegevoegd om per gebruiker vast te kunnen leggen welke rechten deze gebruiker heeft aangaande het toevoegen/verwijderen van tags op relatie- en administratieniveau.
Raadpleeg dit artikel voor meer informatie waar je tags voor kan gebruiken en welke instellingen beschikbaar zijn.