Voor Accountancy Gemak/Boekhoud Gemak/Multivers administraties wordt het betalingsreferentieveld van nieuwe dagboeken automatisch gevuld met het factuurnummer
new
Voor Accountancy Gemak/Boekhoud Gemak/Multivers administraties vullen we standaard de betalingsreferentie van nieuwe dagboeken met het variabel {factuurnummer}. Zo wordt het factuurnummer automatisch opgeslagen in het betalingsreferentieveld in Accountancy Gemak/Boekhoud Gemak/Multivers.