Het is mogelijk geworden om verplichtingen aan te maken, te wijzigen, te verwijderen en op te halen via onze public API. Per administratie kan ingesteld worden of deze gegevens opgehaald worden uit het gekoppelde boekhoud- of ERP-pakket (standaard) of dat deze via de API beheerd worden. Dit maakt het mogelijk het koppelen van één administratie met meerdere boekhoud- en ERP-pakketten mogelijk (Multi ERP).
Raadpleeg voor meer informatie onze public API documentatie.
Deze functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar op aanvraag.